TORRE DES PI DES CATALÀ

TORRE DES PI DES CATALA
TORRE
DES PI DES CATALÀ
Patrimoni arquitectònic:
Arquitectura militar
Entrada: gratuïta
Nou horari d’estiu:
Dissabtes de 9.00 a 11.00 h
Més informació: coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat

Recommended Posts

Leave a Comment