TORRE DES PI DES CATALÀ

torre des pi
TORRE
DES PI DES CATALÀ
Patrimoni arquitectònic:
Arquitectura militar
Entrada: gratuïta
Visites a concertar a través de l’àrea de patrimoni
Més informació: coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat

Recommended Posts

Leave a Comment